Bacteria found on skin may lead to food poisoning

A health expert reminds of the importance of good hygiene especially when preparing food. This is because bacteria on our skin can actually transfer to the food we eat.
Date Posted: Jun 27, 2016

A health expert reminds of the importance of good hygiene especially when preparing food. This is because bacteria on our skin can actually transfer to the food we eat.

“Sa ating balat ay may Staphylococcus aureus. Maaaring ang isang pagkain ay hinawakan mo at hindi naghugas ng kamay ‘yung nag-prepare no’n, dadami ngayon [‘yung bacteria],” Maria Auxilla Siringan, a microbiologist, said.

This kind of bacteria thrive in food especially when it is left at room temperature.

“'Yun ang magpo-produce ng toxin. Within one to seven hours after eating, ‘pag nagsuka o sumakit ang tiyan, karaniwan [ay] Staphylococcus food poisoning ‘yan,” Siringan said.

Other sources of contamination include the utensils used to prepare food.

That’s why Microbiologist Dr. Marian De Leon recommends using an antibacterial dishwashing liquid soap to clean kitchen items.

“Malaking bagay ang paggamit ng antibacterial soap [kasi] nakakatulong talaga s’ya sa pagbaba ng dami ng mikrobyo. Kasabay din no’n ‘yung paggamit nang tama doon sa ating mga sponges,” De Leon said.

COMMENTS